Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.
0
Jūsų krepšelis tuščias.
Iki nemokamo pristatymo Jums liko:€ 50
Krepšelis atnaujintas
Nėra galimybes įsigyti nurodyto produkto kiekio.

Pasiteirauti dėl didesnio kiekio

Paieška

0

Paslaugų teikimo sąlygos

 

 

1. Bendrosios nuostatos
1.1 Šios paslaugos sąlygos ir teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir elektroninės parduotuvės www.mesksvori.lt (toliau – Pardavėjas (UAB Euro Capitalė, įm. Kodas 304837457 )) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje.
2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo momentas
2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, paspaudęs mygtuką "Pirkti", nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs pristatymo metodą bei mokėjimo būdą, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.
2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra registruojama ir saugoma elektroninės parduotuvės duomenų bazėje.
3. Pirkėjo teisės
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
3.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos.
3.3. Pirkėjas taip pat turi kitas Sąlygose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
4. Pirkėjo pareigos
4.1. Pirkėjas, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
4.2. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą.
4.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.4. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos Pardavėjui gavus užsakymą, o pirkimo-pardavimo sutartis imama vykdyti tada kai:
4.4.1. Pirkėjui pasirinkus mokėjimo būdą išankstiniu pavedimu įplaukus lėšoms už Pirkėjo pasirinktas prekes. Jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas, Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui atšaukti jo užsakymą. Per šį terminą negavęs apmokėjimo, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties.
4.4.2. Iškart Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą pikimo metu.
4.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų Sąlygose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
5. Pardavėjo teisės
5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.
5.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą, iš anksto apie tai neinformavęs Pirkėjo.
5.3. Pardavėjas turi kitas Sąlygose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
6. Pardavėjo pareigos
6.1. Sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
6.2. Organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.
6.3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui patiekti užsakytos prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepatiekimą.
7. Prekių pristatymas
7.1. Prekės pristatomos per 1-2 darbo dienas (jeigu prie prekės nenurodyta kitaip).
7.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
7.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas Pirkėjo pasirinktu metodu.
7.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
7.5. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.
8. Prekių grąžinimas
8.1. Prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų.
8.2.Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
8.2.1.grąžinama prekė turi būti originalioje, nepažeistoje tvarkingoje pakuotėje.
8.2.2.prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta.
8.2.3.prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.).
8.2.4.grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.
8.3.Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.2 p. nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
9. Garantinis aptarnavimas
9.1. Visos prekės yra originalios ir joms yra taikoma trijų mėnesių komercinė garantija nuo sutarties sudarymo dienos (užsakymo patvirtinimo), kuri nevaržo teisės aktuose numatytų pirkėjo teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą.
9.2 Garantija negalioja:
9.2.1 bateliams, kurie buvo skalbti, dėti į karšto oro džiovyklę ar sausinti džiovyklėje.
9.2.2 netyčinių arba tyčia padarytų mechaninių pažeidimų (nuplėšimų, perpjovimų ir pan.).
9.2.3 dėl nerūpestingo ar netinkamo naudojimo atsiradusių pažeidimų.
9.2.4 prekė buvo naudojama ne pagal paskirtį (pvz. salėje skirta avalynė buvo naudojama žaisti lauke ar sportinė avalynė buvo skalbiama skalbimo mašinoje).
9.2.5 natūralaus avalynės nusidėvėjimo. Ypatingai tai liečia krepšinio batus, kuriuos naudojant patiria krūvius ir deformuojasi. Pavyzdžiui, profesionalaus krepšininko avimos avalynės patvarumo laikotarpis 3 mėnesiai.
10. Atsakomybė
10.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
11. Privatumo ir saugumo politika
11.1. Pirkėjo pateikti duomenys (elektroninio pašto adresas, vardas, pavardė, adresas ir kt.) yra naudojami tik tam, kad Pardavėjas galėtų tinkamai teikti paslaugas.Be Pirkėjo leidimo duomenys jokiais būdais nebus perduodami ar parduodami trečioms šalims, nesusijusioms su Pardavėjo tiesioginių paslaugų teikimu. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl interneto tinklapyje www.mesksvori.lt paskelbtų skaitytojų komentarų turinio.
11.2. Pirkėjas turi teisę nemokamai gauti informaciją apie Pirkėjo pateiktus ir išsaugotus duomenis, juos keisti, blokuoti ar ištrinti kreipdamasis į Pardavėją adresu +370 658 77379 arba el. paštu mesksvorilt@gmail.lt.
11.3. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus kreipdamasis į Pardavėją adresu +370 659 67379  arba el. paštu mesksvirilt@gmail.com.
11.4. Pirkėjas turi teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų kreipdamasis į Pardavėją adresu +370 659 67379  arba el. paštu mesksvirilt@gmail.com.
12. Apmokėjimas
12.1 Apmokėjimo mokestis priklauso nuo kiekvieno banko tiekėjo atskirai, pagal banko įkainius.
12.2 Pasirinkę mokėjimo būdą grynaisiais pinigais pristatymo metu, tačiau klientas atsisako priimti prekę arba tiesiog neįsileidžia kurjerio, mes pasiliekame teisę reikalauti atlyginti mūsų nuostolius, patirtus dėl pirkėjo neatsakingo elgesio. 
13. Papildomos nuostatos
13.1 Prieš sudarant nuotolinę sutartį, klientas el. Paštu mesksvorilt@gmail.com gali kreiptis dėl perkamų prekių sudėties (jeigu ji nenurodyta prie prekės), taip pat visų kitų su juridinio asmens teisine forma susijusių duomenų pateikimo.
14. Baigiamosios nuostatos
14.1. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466)  taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje ec.europa.eu/odr.
 
 

 
 
smart foreash
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali identifikuoti prisijungusius vartotojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.
Susipažinkite su mūsų Privatumo politika
Sutinku Išvalyti slapukus ir išeiti